Хостел Пенев

9 май – Ден на Обединена Европа

74 години от края на Втората световна война

Орг.: Община Стара Загора