Hostel Penev

Европейска нощ на музеите-14 Май 2022г.

115 години Старозагорски исторически музей

Регионален исторически музей- Стара Загора

19:00 ч.- Официално откриване на ” Европейска нощ на музеите” 2022г. с участието на Общински фолклорен ансанбъл ” Загоре”.